Home

Biologisch

Het bedrijf

Teelten

Rondje Biologisch

Vraag & Aanbod

Jobs

Reageren

   teelten  aardappelen  boontjes   gerst   mais   chichorei  spinazie enz. enz.          

 


Teelten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op ít Meulwaeter worden verschillende gewassen geteeld. Deels doen we dat om risicoís van de markt te spreiden. Maar de belangrijkste reden is om ziekten en plagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Als je elk jaar hetzelfde gewas teelt kunnen bepaalde schimmels, bacteriŽn, aaltjes en insecten die graag in, op of tussen dit gewas leven zich heel goed in stand houden en vermeerderen. Door elk jaar een ander gewas te kiezen zorg je ervoor dat het klimaat voor de eerder genoemde ďziekten en plagenĒ ongunstiger wordt en ander schimmels, bacteriŽn, aaltje en insecten zich kunnen ontwikkelen. Zolang je dit vol blijft houden krijg je een grote variatie aan leven dat zoekt naar een evenwicht waarbij het goed boeren is.

 

 

 

 En als je vervolgens regelmatig voldoende organisch materiaal (gewasresten, dierlijke mest, groenbemester) aan de bodem toevoegt, krijg je onder invloed van allerlei omzettingen door insecten, wormen, aaltjes, bacteriŽn en schimmels een goede, vruchtbare grond waar planten voldoende en rijk gevarieerd voedselaanbod vinden zodat ze vitaal en gezond opgroeien tot een volwaardige plant waar wij de revenuen van plukken.